Tuesday, 23 May 2006

OK 不再ok

屋企樓下的OK便利店今天之後便要結業了.

昨天返屋企前如常到OK買雜誌和飲料, 拿飲料時OK的嬸嬸小聲的說他們做埋聽日就唔做啦, 我愕然; 到付款時另一嬸嬸又對我說他們快結業啦, 聽說加租加得很厲害, 鄰舖便加了九十個巴仙; 忍不住嘀咕: 唔係哇加百分之九十? 唔係哇最就腳既便利店都冇埋? 以後去邊買報紙雜誌飲料零食雪糕呢? 一大叠的優惠咭還未用過, 還有以後去邊換麥嘜襟章同貼紙?

其實這間OK只是位置上於我來說是非常便利, 但它又不是完全便利, 因它不是24小時的, 而是非常準時的凌晨12點便關門 (火車尾班車還未開). 但那兒的嬸嬸都是做了很多年的了, 又是差不多每天都見面那種...... 所以今早去買了報紙雜誌朱古力, 放工返屋企前又去買了飲料和雪糕.

可能之後會開返間24小時的7-11呢, 咁好快就會忘記OK的了. idiot_

5 comments:

靜儀 said...

癡左咩!咁貴!

KK said...

我為左換麥嘜成日行去呢間OK買野架﹐係OK先有樽裝既十字牌朱古力奶賣。無得飲囉﹗
唉﹐不過我下個月中都搬離粉嶺呢個傷心地囉。。。。。

bonne said...

kk 咦~咁你而家仲o係粉嶺?
喂~約你食飯啦, 我而家得閒啦~

kk said...

好呀。。。你夜晚得唔得閒呀。。。住左係你隔離咁耐都未同你食個飯。。。。
我下個禮拜約你食晚飯呀。。。。
下個禮拜打比你呀。。。。OK﹖﹖﹖

bonne said...

好~ 除左星期一四, 都冇問題 :)