Friday, 16 June 2006

唔好意思, 又係世界盃, 又係英格蘭......
雖然羸波, 不過唔該都搵人「攪掂」高治(意思係比D過期魚生佢食等佢痾幾日唔出得之類...)
佢今場有波入, 大力臣一定會繼續用佢... 但係 我‧唔‧想‧再‧見‧到‧佢!!!
利物浦既都係咁話, 我唔會愛屋及烏的.

直至睇到要打防守中場的謝拉特打返前D就入波, 先冇咁嬲, 真係要多得大力臣啦!!!!!!

No comments: