Sunday, 9 September 2012

03/09 ~ 09/09/2012:反國民教育、立法會選舉

最初反對國民教育係針對內容同教材歌頌共產黨,政府一直冇理會,諗住拖又咩消耗戰,點解咁多次都學唔識有問題係不能拖 。。。攪到而家咁已經係對思歪政府既信任問題,覆水難收。
係咪即是國民教育內容阿爺早已定案要染紅愛黨?只可唱好不可講事實?咁同日本竄改歷史否定南京大屠殺有何分別?

又好攪笑,建制派有建制派告急,泛民又頻頻告急,最有新意係白姐姐,佢話有信心高票當選!
早已說今次一人兩票宣傳嚴重不足,真係好多人覺得混亂吸錯印仔變廢票;更有報導發現今屆選舉政府冇乜搵年輕偶像宣傳。。。

林鄭月娥留淚又比人話,壞心腸或另有目的既說話幾難聽都有,我相信林鄭係真心為香港,係做實事。呢個位係人都知難做,仲要拍住思歪,唔係有勇氣有承擔點會肯做。。。但係憑佢一人之力下面得班廢柴,又可以扭轉啲乜呢?我真心支持佢!希望佢堅持理念!

No comments: